Communicatieadvies

Advies laarsjes
Aspectrum levert opdrachtgevers advies op maat voor de communicatie. Enkele voorbeelden.

Communicatie veiligheid

Hoe communiceer je over veiligheid zonder het gevoel van onveiligheid aan te wakkeren? Dat was de vraag van stadsmariniers in Rotterdam. Aspectrum adviseerde diverse stadsmariniers over hun planmatige communicatie en zorgde voor de uitvoering. Het resultaat waren onder meer pagina’s in huis-aan-huiskranten en boekjes voor Rotterdammers vol informatie en handige tips om zelf veiligheid te verbeteren.

Stappenplan communicatie maatschappelijke opvang

De gemeente Rotterdam wilde door de hele stad voorzieningen voor dak- en thuislozen. Dat de voorzieningen nodig zijn, snapt iedereen. Maar als er een in de buurt komt, is dat toch een ander verhaal. Communicatie is een belangrijk middel om begrip bij omwonenden te kweken, zeker wanneer daar duidelijke afspraken aan gekoppeld worden over het beheer en gebruik van de voorziening. Voor de vestiging van voorzieningen in IJsselmonde leverde Aspectrum het communicatieadvies inclusief het stappenplan en de uitvoering daarvan. Ook ondersteunde Aspectrum in de voorbereiding van de bijeenkomsten met bewoners en fungeerde als sparringpartner voor de bestuurder die het gesprek met de bewoners aanging.

Teksten

Tekst bladen
Veel van de huidige communicatie is kort, snel en vluchtig; vaak niet meer dan een foto met een bijschrift. Maar daarnaast blijft het ambachtelijke redactionele werk even belangrijk als altijd. Ingewikkelde beleidsnota’s omzetten naar toegankelijke teksten, artikelen redigeren, interviews afnemen, toespraken schrijven, aansprekende teksten voor websites maken… Aspectrum kan dit allemaal voor u doen. Diverse beleidsnota’s en visies van de gemeente Rotterdam kwamen onder redactie van Aspectrum tot stand en Antoinette Stas was de eindredacteur van IJsselmonde Magazine (2011 – 2016). Van haar hand verschenen uiteenlopende artikelen in Charlois Magazine, Charlois Krant, IJsselmonde Magazine en Pleinblad, de uitgave van kinderopvang Plein nul10 in Rotterdam-Hoogvliet. Zij schreef onder andere voor de artikelenreeks ‘Mijn Charlois’ waarin steeds een bijzondere bewoner centraal staat.
Toen Technikon, het grootste schoolgebouw van Zadkine, volledig gerenoveerd was, maakte zij hierover een glossy magazine. Zij vond sponsors om de uitgave te financieren, schreef het grootste deel van de teksten, regelde de fotografie en verzorgde de begeleiding van de vormgeving.

Evenementen en campagnes

Uitvoering evenement
Aspectrum bedenkt en organiseert evenementen, bijvoorbeeld de feestelijke opening van een nieuw ingericht schoolplein of de oplevering van een vernieuwd wijkpark. Ook voor het meedenken over campagnes en vervolgens de coördinatie en uitvoering, kunt u bij Aspectrum terecht.

Bewustwordingscampagne ‘Barendrecht Schoon’

Communicatieadvisering en -uitvoering, ondersteuning bij de planvorming en uitvoering van de campagne: in twee maanden werden alle wijken van de gemeente Barendrecht bezocht en waren er acties voor jong en oud. Wekelijks was er aandacht in de huis-aan-huiskrant met aankondigingen, terugblikken en veel tips voor een schone wijk. Aspectrum zorgde ook voor de aankleding van de acties, presentjes, openingshandelingen en toespraken.

Inbraakpreventiecampagnes

Voor diverse campagnes in Rotterdam om inbraakpreventie onder de aandacht te brengen, organiseerde Aspectrum een aanbel-tour door de wijk of een voorlichtingsactie met een opvallende bus op het centrale plein in de buurt, inclusief een mediamoment bij de start.

Op de diensten van Aspectrum zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.